Disclaimer | De Moderne Medicijnvrouw

Disclaimer en intellectuele eigendom

DISCLAIMER INTEGRALE EN  LEEFSTIJLGENEESKUNDE TOEGEPAST ALS BESCHREVEN OP DEZE WEBSITE.


INTEGRALE GENEESKUNDE EN LEEFSTIJLGENEESKUNDE is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor andere (acute) medische interventie. 


INTEGRALE GENEESKUNDE EN LEEFSTIJLGENEESKUNDE is een geneeswijze, niet de enige geneeswijze. INTEGRALE EN LEEFSTIJLE GENEESKUNDE sluit geen enkel andere geneeswijze uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.


De INTEGRALE GENEESKUNDE neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten, artsen of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.


De INTEGRALE GENEESKUNDE onthoudt zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten INTEGRALE GENEESKUNDE en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.


Hoewel INTEGRALE GENEESKUNDE fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de INTEGRALE GENEESKUNDE doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op therapieën of de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.


Versie: april 2020